logo-margin-2
kantar-sifo

Vill du vara med och berätta om dina upplevelser om att söka arbete i Sverige?

Kom till oss och delta i en gruppdiskussion eller lämna dina svar i en webbenkät. Du som deltar är självklart anonym.

Working for Change vill veta mer om hur människor som är födda i Mellanöstern och Afrika upplever det att söka jobb i Sverige. Vår partner Sifo vill därför prata med dig om dina erfarenheter av att söka jobb i Sverige.

 

Vem söker vi?

Född i Mellanöstern eller Afrika: Exempelvis Iran, Irak, Syrien, Somalia, Etiopien eller Eritrea.

Ålder: ca 25-45 år.

Utbildning: Eftergymnasial utbildning från Sverige, alternativt att utbildningen har validerats i Sverige (inkl. både akademisk och icke akademisk utbildning t.ex. yrkesutbildning)

Språk: Kunna tala och skriva svenska obehindrat.

Arbete: Eftersträva en representation av personer som;

-är arbetslösa

-har ett arbete som matchar deras utbildning

-har ett arbete som inte matchar deras utbildning

När?

Gruppdiskussionerna äger rum kvällstid i november, under 2 timmar.

Var?

Gruppdiskussionerna genomförs i Sifos lokaler på Vasagatan 11 i Stockholm.

För mer information och anmälan av intresse kontakta Emmanuelle:

Telefonnummer: 0702589289

Mejla till: emmanuelle@workingforchange.se

 

Anmäl ditt intresse senast 1 november!

 

Information om Working for Change, Sifo och undersökningen

Stiftelsen Working for Change har med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), fått i uppdrag att ge röst åt gruppen utrikes födda från i huvudsak Afrika och muslimska länder i Asien kring deras utmaningar på arbetsmarknaden. Tillsammans med Sifo kommer vi i projektet Working for Change Matters att samla in fakta och insikter från personer ur denna målgrupp, om de upplevelser som de fått när de söker arbete i Sverige.
Sifo är ett undersökningsföretag som funnits sedan 1954.
Ambitionen är att Din röst ska bidra till att ge personalchefer och hr-ansvariga en ökad förståelse för de utmaningar som denna grupp idag möter på svensk arbetsmarknad.

 

Mer information om mötet:

En gruppdiskussion består av 4-5 personer, rekryterade på samma sätt som du själv, som samlas och samtalar under ledning av en diskussionsledare.

Gruppdiskussioner är ett viktigt verktyg för Sifo för att skapa ökad kunskap. Ditt bidrag är betydelsefullt. De allra flesta som är med i Sifos gruppdiskussioner brukar tycka det är både roligt och givande. Vi söker inga experter, utan vill lyssna på vad just du har att säga.

I samband med gruppdiskussionen kommer vi att bjuda på något att äta och något att dricka. Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt.