År 2012 ställde jag mig frågan; varför får jag inte kvalificerade jobb? Svaret är att det beror på attityder. Vi rekryterar personer som liknar oss själva. Genom att bidra till fler chefer med invandrarbakgrund skapar vi nya förebilder i näringslivet. Jag bestämde för att använda affärsnyttan med mångfald och göra något åt det.

Först skapades Diversitas, ett bolag som hjälper arbetsgivare att hitta kompetent personal med invandrarbakgrund. Sedan föddes idén om konferensen Working for Change. Patric Sjöberg, VD för Stockholmsmässan, förstod tidigt affärs- och samhällsnyttan med att skapa denna plattform. Stockholmsmässan var med och grundade Working for Change 2012.

En annan person som på ett avgörande sätt möjliggjorde att Working for Change kunde skapas är Svante Bergström, VD & Förvaltare Lynx Asset Management AB. Svante har genom sin investering i Diversitas inte bara möjliggjort vår resa. Han har visat att han tror på alla de möjligheter som finns med mångfald.

I december 2015 startades insamlingsstiftelsen Working for Change som numera även driver konferensen. Vi har nått en ny milstolpe. Genom Working for Change kan vi sprida goda exempel om affärsnytta med kulturell mångfald och därmed bidra till attitydförändringar i näringslivet.

Ett initiativ som detta är inte möjligt utan insatser utöver det vanliga och därför vill vi också tacka:

Carl-Olof Bouveng, Partner på advokatfirman Lindahl. Carl-Olof har aldrig ställt frågan ”varför vill du göra detta eller varför ska jag hjälpa dig?”. Han har stöttat mig i alla mina projekt. Sådana personer finns det få av i världen och jag är lycklig lottad att jag känner honom. Utan Carl-olof hade Working For Change aldrig funnits.

Katarina Önell, Client Service Director på TNS SIFO. Katarina har varit med sedan start och har med sin kunskap, sitt intellekt och idéer hjälpt Working for Change genom hela vår resa.

Peter Belacevic, medgrundare till Diversitas. Peter har genom sin enorma energi och lojalitet bidragit till Working for Changes imponerande utveckling.

Manne Bergström, har genom sitt arbete i styrelsen bidragit med idéer och en ovärderlig tro på att vi kommer att lyckas.

Margot Wallström, har genom sitt engagemang i Working for Change lyft upp frågan om affärsnytta med mångfald.

Michael Maroutian, VD på Sevan. Michael har stöttat oss sedan början och han och hans företag är ett mycket bra exempel på att kulturell mångfald ger affärsnytta.

Rafail Poumeyrau, Advokat/Partner på Grey advokatbyrå. Rafail är ordförande I insamlingsstiftelsen Working for Change och har genom sitt engagemang och kunskap starkt bidragit till vårt arbete.

Min vän och kanske den farfar som jag aldrig träffade och haft. Ibland kan människor bara vara en medmänniska. Låt mig kalla honom min vän, han gjorde en unik insats 2015 som gjorde att jag kunde arbeta med Working for Change.

Pablo Garay som skapade logotypen för Working for Change.

Kim Lindhe, Stockholmsmässan, som kom på namnet “Working for Change”.

Gina Sharro som hjälpte Working for Change från starten när vi ännu inte kunde se den framgång arbetet skulle leda till.

Postkodlotteriet. Idéer kan inte genomföras om vi inte får stöd för att finansiera dessa, oavsett vilken bakgrund vi har. Postkodlotteriet har genom åren stöttat en social entreprenör med chilenskt ursprung.

Jag vill också tacka:

Alla talare som genom åren deltagit i vår konferens och aktiviteter. Ni har ställt upp och vågat vara transparenta när ni presenterat ert arbete som visar att mångfald ger affärsnytta.

Alla våra partners och sponsorer som prioriterat att stötta de frågor vi arbetar med och därmed bidragit till ett bättre samhälle!

Mina kollegor Nadia, Carolina, Susanne och Sennai som gör ett fantastiskt arbete.

Sist men inte minst, vill jag tillägna Working for Change min mor Maria Valderrama och min far Sergio Garay. Maria, en kvinna som under sitt liv visat otroligt prov på ledarskap, humanism och kämpaglöd och som fortsätter ännu idag att kämpa för sitt liv! Samt Sergio, en politisk flykting från Chile, som visat mig att man ska stå upp för det man tror på även om det kan innebära en stor uppoffring.

Tack Cecilia, Nicolas och Luisa, ni vet varför!

Med varma hälsningar,

Rodrigo Garay
Grundare och Generalsekreterare, Working for Change