Vår forskning – Working for Change Matters

Syftet med vårt forskningsprojekt Working for Change Matters är att ge utrikes födda personer en röst. Fokus är här särskilt på personer som kommit till Sverige från Afrika och muslimska länder. Det finns ett stort behov av den här typen av studier eftersom myndigheter och företagare ofta gör sig själva till uttolkare av den mångfaldiga arbetskraftens behov och utmaningar utan att rådfråga eller sätta sig in i målgruppens situation.

Det övergripande målet för projektet Working for Change Matters är att ge HR-chefer, beslutsfattare och personer som på olika sätt styr/påverkar rekryteringsprocessen bättre underlag angående de utmaningar som arbetssökande med ursprung i Afrika och muslimska länder möter i Sverige, när de identifierar, söker, och erhåller kvalificerade arbeten. Med denna information uppmanar vi chefer och opinionsbildare att, på ett bättre sätt än idag, anpassa sina policyer, rutiner, regler och aktiviteter, som syftar till att öka den kulturella mångfalden på arbetsplatsen. Därmed kan företag, organisationer och politiker vidta mer effektiva policyer mot intolerans och rasism.

Nyhetsbrev

Registrera dig för att få de senaste nyheterna.

Namn

E-post*