Kulturell mångfald som framgångsfaktor

By
In

Den 25 november 2014 arrangeras Working for Change för tredje året i rad, en konferens vars syfte är att öka den kulturella mångfalden på den svenska arbetsmarknaden. Niclas Kjellström-Matseke, VD på PostkodLotteriet, deltog på förra årets konferens och är en av dem som i år kommer att delta i en paneldebatt om affärsnyttan med kulturell mångfald.

-På PostkodLotteriet har vi en bred definition av mångfald, där kulturell bakgrund är en del. Mångfald handlar i grunden om en övertygelse om att alla olika gör ett bättre jobb än alla lika. Det kräver respekt och öppenhet för att alla inte ser problem och lösningar på samma sätt, säger Niclas Kjellström-Matseke, VD på PostkodLotteriet. Han säger att besluten kan ta lite längre tid, men att de ofta blir mer välgrundade och förankrade i verkligheten.

Niclas Kjellström-Matseke menar även att kulturell mångfald bidrar till en ökad kundlojalitet, vilket är nyckeln i Postkodlotteriets arbete.

-Vi har ungefär en miljon kunder i Sverige som vi möter varje dag, i vår kundservice, i vårt försäljningsarbete och via tv och sociala medier. Att vi speglar svenska folket som det ser ut idag är jätteviktigt för kundens upplevelse men också för vår förståelse av vår målgrupp. Vår kundservice har stor mångfald, i alla dimensioner, och det är en nyckel till att våra kunder är lojala.

Niclas Kjellström-Matseke menar att kundlojaliteten är helt avgörande för företagets affär och att det är mer kostsamt att attrahera nya kunder än att behålla och vårda de befintliga.

-Att vi lyckas behålla våra kunder gör att vi fortsätter att växa svagt i en marknad som i övrigt backar, år efter år. Vissa av våra konkurrenter backar med tvåsiffriga tal medan PostkodLotteriet lyckas behålla marknadsandelarna.

På förra årets Working for Change samlades över 250 utvalda konferensdeltagare för att byta erfarenheter och inspireras av framstående föreläsare så som Margot Wallström, Nyamko Sabuni och Jasenko Selimovic.

Konferensen möjliggör för representanter för företag och organisationer att utöka sitt nätverk och utbyta erfarenheter. Working for Change tar även upp frågor som kompetensförsörjning och hur man konkret går till väga för att uppnå ökad kulturell mångfald.

Förutom seminarier, paneldebatter och workshops, blir det även musikunderhållning med Sami Al Fakir och mingel.

För mer information kontakta:

Rodrigo Garay, grundare Working for Change, rodrigo.garay@workingforchange.se, 0706 – 31 93 07

Elin Sahlin, presskoordinator Stockholmsmässan, elin.sahlin@stockholmsmassan.se, tel 070-789 41 46

Initiativet Working for Change är en konferens, en tankesmedja och ett konkret femstegsprogram som syftar till att öka den kulturella mångfalden på den svenska arbetsmarknaden genom att visa på affärsnyttan med mångfald. WFC – konferensen ägde rum första gången 2012. Årets konferens organiseras av Stockholmsmässan, Diversitas Talent och Svenska PostkodLotteriet i samarbete med TNS Sifo, Diversity Charter Sweden, Unionen, Stockholms Handelskammare, Sevan AB, Hyper Island, Xpdition, Dataspelsbranschen och KAPI – Mångkulturell insikt och kommunikation.