Maximerad hjärnkraft för mångfald

By
In

Inför årets upplaga av konferensen Working For Change involveras näringslivets beslutsfattare från idé till verklig förändring med hjälp av en molnbaserad idéutvecklingstjänst.

Working for Change arbetar för att skapa affärsnytta genom att öka mångfalden på ledande positioner. Visionen är att 20% av cheferna i de större företagen ska vara av utländsk härkomst år 2030.

-För att nå vår vision, behöver vi engagera de som ska åstadkomma förändringen, säger Rodrigo Garay, initiativtagare till Working For Change.

Han är också mån om att maximera effekten av att samla näringslivets beslutsfattare och experter:

-I stället för att nöja oss med att inspirera och informera, vill vi utnyttja den samlade hjärnkraften och låta deltagarna jobba fram konkreta idéer till utveckling, säger Rodrigo Garay. För att involvera de inbjudna deltagarna, både före, under och efter konferensen har WFC valt att använda innovote – en molnbaserad tjänst för idéutveckling. Med innovote kan man enkelt samla in, accelerera och utvärdera idéer i en transparent struktur där samtliga inbjudna kan se och bygga vidare på varandras idéer. En annan fördel är att idéer är anonyma fram till ett eventuellt genomförande. På så vis kan man undvika att idéer gillas eller bedöms på fel grunder.

Genom att engagera deltagarna redan innan konferensen, kan man skapa en agenda och ett innehåll som är mer relevant och ett resultat där man kommit längre än vad som annars är möjligt. Målsättningen med dagens arbete är att skapa en konkret handlingsplan som man sedan kan jobba vidare på med hjälp av innovote.

-Tanken med tjänsten är inte att ersätta fysiska möten, utan snarare göra dem mer relevanta och framför allt att kunna jobba effektivt med idéutveckling i perioder mellan större möten, säger Helen Stjerna, VD och ägare i Xpdition som utvecklat innovote.

För mer information kontakta:

Rodrigo Garay, initiativtagare WFC, rodrigo@workingforchange.se, 0706 – 31 93 07

Helen Stjerna, VD Xpdition, hs@xpdition.se, O733 – 39 36 44