Working for Change fick arbetet med mångfald att dra igång på allvar

By
In

Två av de som deltar på mångfaldskonferensen Working for Change på Stockholmsmässan 25 november är Rani Kasapi som blev utsedd till Årets mångfaldschef och Ann Sommer, VD på Länsförsäkringar Sak. Rani Kasapi berättar att mångfaldsarbetet gjort att man lyckats bredda Riksteaterns utbud och öka publiksiffrorna. Ann Sommer fick den inspiration och de verktyg hon behövde från förra årets konferens för att dra igång mångfaldsarbetet på Länsförsäkringar på allvar.

Ann Sommer, VD för Länsförsäkringar Sakförsäkrings AB, besökte Working for Change 2013 och kommer i år att inleda årets konferens. För henne innebar Working for Change en startpunkt för att ta tag i mångfaldsfrågan på allvar. Efter att ha funderat en längre tid på hur hon skulle börja arbeta med frågan, gav konferensen den inspiration och de konkreta verktyg som hon behövde för att sätta igång. Diskussioner har förts inom ledningsgruppen, och med de runt 300 anställda på Länsförsäkringar.

– Jag har fått ett otroligt gensvar. Som en medarbetare sa; ”det var på tiden”. Jag har också drivit på frågan i vårt arbete inom koncernledningen. Frågan har nu förflyttats till en hög plats i prioritetslistan.

Ett konkret resultat av Länsförsäkringar Sak:s mångfaldsarbete är en satsning där företaget tagit in sex ungdomar i en form av trainee-arbete, där mångfald varit ett av de mer betydande kriterierna vid rekryteringen. Länsförsäkringar har även anställt en CSR-ansvarig på koncernen.

Sverige och Europa står inför stora demografiska utmaningar. I Sverige kommer 30 procent av de som arbetar idag att ha gått i pension fram till nästa år och en utmaning kommer att bli att hitta kvalificerad arbetskraft som kan fylla gapet.
– Samtidigt har en tredjedel av de arbetslösa med akademisk utbildning utländsk härkomst. Det finns alltså gott om kvalificerad arbetskraft i Sverige, men ett problem är att runt 80 procent av alla tjänster aldrig utannonseras externt, säger Rodrigo Garay, grundare av Working for Change.

– En stor utmaning är att få till en förändring vid rekryteringsarbetet, fortsätter Ann Sommer. Väljer man en ”trygg” kopia, eller väljer man någon med annan bakgrund och andra erfarenheter? Man måste ta sig tiden och ha modet att våga driva en förändring.

Rani Kasapi är en annan av talarna på Working for Change och kommer att delta i ett panelsamtal om kompetensförsörjning och kulturell mångfald. I år blev hon utsedd till Årets mångfaldschef av tidningen Chef, efter sitt arbete på Riksteatern. Genom att rekrytera producenter med andra livserfarenheter, kontaktytor och språkkunskaper lades grunden till en annan slags verksamhetsutveckling.

– Detta, och att vi använde andra kommunikationskanaler än de traditionella, allt från specifika intressegrupper på nätet till satellit-tv, ledde till att vi började nå målgrupper som tidigare inte kände till Riksteatern. Med ett ökat internationellt utbyte och framtagande av nya samtida berättelser i Sverige, breddades Riksteaterns utbud och publiksiffrorna ökade markant. De publikgrupper som sades vara svåra att nå kom till våra evenemang.

– Dessutom förstärktes organisationens varumärke bland både brukare och makthavare. Riksteatern var en organisation som konkretiserade det som andra fortfarande talade om och vi fick ofta åka ut och berätta om hur vi arbetade. Många medborgare som tidigare saknade kännedom om Riksteatern känner idag till organisationen.

Rani Kasapi menar att mångfald förutom att vara en demokratisk fråga även handlar om att behålla sin legitimitet som företag eller organisation.

– Som skattebärande institution bör man vara särskilt intresserad av att verksamheten är relevant och angelägen för fler medborgare. Att se att möjligheten till verksamhetsutveckling i mångfaldsarbetet och om att förbli samtida. Sist men inte minst, så är det en demokratisk fråga som handlar om ökad representation och maktfördelning i alla led – från publik till styrelse.

För mer information kontakta:
Rodrigo Garay, grundare Working for Change, rodrigo.garay@workingforchange.se, 0706 – 31 93 07
Elin Sahlin, presskoordinator Stockholmsmässan, elin.sahlin@stockholmsmassan.se, tel 070-789 41 46

Initiativet Working for Change är en konferens, en tankesmedja och ett konkret femstegsprogram som syftar till att öka den kulturella mångfalden på den svenska arbetsmarknaden genom att visa på affärsnyttan med mångfald. WFC – konferensen ägde rum första gången 2012. Årets konferens organiseras av Stockholmsmässan, Diversitas Talent och Svenska Postkodlotteriet i samarbete med TNS Sifo, Diversity Charter Sweden, Unionen, Stockholms Handelskammare, Sevan AB, Hyper Island, Xpdition och Dataspelsbranschen.