Bakgrund

Working for Change Matters 2 är ett projekt inom stiftelsen Working for Change. Projektet är finansierat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Kantar Sifo har fått uppdraget att i samarbete med Working for Change ta fram en modell för inkluderande rekryteringsprocesser.

Working for Change Matters 2 är en fortsättning på den  forskning vi genomfört inom ramen för projektet Working for Change Matters 1 (se Forskning).

Working for Change Matters 1 bidrog till en fördjupad kunskap om de hinder som utrikesfödda personer med eftergymnasial utbildning samt ursprung i Afrika och muslimska länder upplever på den svenska arbetsmarknaden, genom att sätta målgruppens eget perspektiv i centrum för studierna.

En annan slutsats av Working for Change Matters 1 är att HR-chefer, beslutsfattare och personer som på olika sätt styr/påverkar rekryteringsprocessen anser att de behöver ytterligare information och verktyg för att skapa en inkluderande rekryteringsprocess fri från diskriminering.

Modell för inkluderande rekryteringsprocesser

Det övergripande målet är att utröna hur chefer, HR-chefer, beslutsfattare och personer som olika sätt styr/påverkar rekryteringsprocessen kan arbeta för att möta arbetsmarknadens utmaningar, med hänsyn också till de behov gruppen utrikesfödda med ursprung i Afrika och muslimska länder har, genom att skapa rekryteringsprocesser som är fria från diskriminering, och som i förlängningen leder till ökad kulturell mångfald på svenska arbetsplatser.

Vår strategi är att utveckla och publicera en modell för inkluderande rekryteringsprocesser.

Vidare kommer vi att ge personer av utländsk härkomst en röst, med särskilt fokus personer som kommit till Sverige från Afrika och muslimska länder. Vi kommer att samla ett urval representanter för denna målgrupp för att få deras synpunkter på modellen.

Vårt långsiktiga mål är att genom vår modell påverka och öka förståelsen bland chefer och personer som olika sätt styr/påverkar rekryteringsprocessen, för att de ett bättre sätt än idag ska anpassa sina policyer, rutiner och regler som syftar till att öka den kulturella mångfalden på arbetsplatsen.

Modellen

Vi kommer att publicera vår modell i april 2019.

Referensgrupp Working For Change Matters

Katarina Önell, seniorkonsult, Kantar Sifo, och ordförande, Diversity Charter Sweden
Monica Westerberg, mångfaldschef, Skanska Sverige
Ing-Marie Bergqvist, ledarskapskonsult, Directa
Leila El-Sherif Wollheim, hållbarhetskonsult, Jalla Communication
Frida Vingård, Human Resources Sr Manager Northern Europe, Barilla Group
Sara Omidian, HR-specialist, Migrationsverket
Aster Sagai, projektkoordinator, USWA (United Swedish Women Awareness)
Hélio Manhica, forskare, Röda Korsets Högskola
Kitimbwa Sabuni, organisationskonsult och processledare, Länsstyrelsen i Stockholm
Cecilia Månsson, projektledare och analytiker, Kantar Sifo
Jennie Bacchus Hertzman, senior projektledare och analytiker, Kantar Sifo

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår modell eller delta i seminarier där vi presenterar modellen? Kontakta gärna:

Emmanuelle Floquet
emmanuelle@workingforchange.se
070-258 92 89