Bakgrund

Modell för en inkluderande rekryteringsprocess
– fri från diskriminering 

Affärsnära forskning visar att diversifierade arbetsgrupper ger bredare perspektiv och ökad förståelse för olika kundbehov, vilket främjar innovation och skapar fler affärer. För svenska arbetsgivare finns därmed stor potential i att investera i kunskap om kulturell mångfald.

Med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har Kantar Sifo på uppdrag av stiftelsen Working for Change genomfört två studier i syfte att
1) kartlägga de hinder och utmaningar som möter utrikes födda arbetssökande akademiker från afrikanska och muslimska länder.  
2) ta fram en modell för en inkluderande rekryteringsprocess som är fri från diskriminering.

Projektet Working for Change Matters utgår från målgruppen utrikes födda akademiker och är tänkt att fungera som stöd och vägledning för arbetsgivare som önskar arbeta aktivt för ökad kulturell mångfald på arbetsplatsen genom att bredda sin rekryteringsbas.

Syfte

Working for Change Matters modell är tänkt att fungera som strukturerat stöd och vägledning för arbetsgivare som vill skapa mer inkluderande rekryteringsprocesser i syfte att:

1) öka mångfalden i urvalet
2) säkerställa en kompetensbaserad rekrytering fri från diskriminering.

Steg 1-4 i modellen avser rekryteringsprocessen, steg 5-6 handlar om hur arbetsgivare säkerställer att alla medarbetare inkluderas på arbetsplatsen (se s. 4). Modellen skapar en medvetenhet om de hinder och utmaningar gruppen utrikes födda akademiker ofta möter. Modellen belyser också vanliga fallgropar som kan leda till oavsiktlig och omedveten exkludering av arbetssökande.

Modellen

Vi har tagit fram en sammanfattning av modellen. Klicka här för en sammanfattning.

Ta del av presentationer om Working For Change Matters modell för inkluderande rekrytering på följande länkar:

Vi arbetar med att ta fram en interaktiv  presentation av modellen som vi beräknar vara klar under våren 2020.

Forskningsmaterial om modellen återfinns här.

Nästa fas

Under hösten påbörjar vi fas 3 av WFC Matters.

Planen är att:

1. utveckla en användarvänlig digital plattform utifrån modellen med verktyg att hantera frågor om kulturell kompetens i såväl rekryteringen som på arbetsplatsen

2. utveckla ett analysverktyg för att granska företags och organisationers rekryteringsprocesser utifrån ett mångfaldsperspektiv med särskilt fokus på kandidater med ursprung i afrikanska och muslimska länder

3. bredda och vidareutveckla Working for Change Matters nätverk

4. utforma ett utbildningskoncept för modellen

5. utforma ett certifieringsprogram med start 2021.

Referensgrupp Working For Change Matters

Katarina Önell, Seniorkonsult, Kantar Sifo, och ordförande, Diversity Charter Sweden
Monica Westerberg, Mångfaldschef, Skanska Sverige
Ing-Marie Bergqvist, Ledarskapskonsult, Directa
Leila El-Sherif Wollheim, Hållbarhetskonsult, Jalla Communication
Frida Vingård, Human Resources Sr Manager Northern Europe, Barilla Group
Sara Omidian, HR-specialist, Migrationsverket
Hélio Adelino Manhica, forskare, Röda Korsets Högskola
Jennie Bacchus Hertzman, senior projektledare och analytiker, Kantar Sifo
Malin Hammar, handläggare Rekrytering – Marknad & Matchning/nyanlända, Arbetsförmedlingen
Linnea Erikson, konsult, Hammer och Hanborg
Zuzana Cisternas, Sales Management, Recruitment & Coaching, Management, Meetings & More
Kija Montreil, Head of Planning and Implementation, Telia Sverige
Emmanuelle Floquet, Projektledare, Working For Change
Rodrigo Garay, Grundare, Working For Change

Modellen

Vi har tagit fram en sammanfattning av modellen. Klicka här för en sammanfattning.

Vi arbetar med att ta fram en interaktiv presentation av modellen som vi beräknar vara klar under våren 2020.

Forskningsmaterial om modellen återfinns här.

Working for Change 2019 - Inkluderande rekrytering

Intervju med Rodrigo Garay

Intervju med Jennie Bacchus Hertzman

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår modell eller delta i seminarier där vi presenterar modellen? Kontakta gärna:

Emmanuelle Floquet
emmanuelle@workingforchange.se
070-258 92 89

Eller

Rodrigo Garay
rodrigo@workingforchange.se