Workshops, utbildningar eller
skräddarsydda program

Frågan om kulturell mångfald är högst aktuell i dagens Sverige. Numera överstiger också efterfrågan antal platser på vår årliga konferens. Det är vi så klart mycket glada för. För att möta det nya behovet anordnar Working for Change fristående workshops och utbildningar, oftast på förfrågan. Nytt för i år är skräddarsydda program som vi kan hålla lokalt. De är utvecklade för landsting och kommuner samt organisationer och företag. Utöver att man slipper resa kan man numera låta hela organisationen med medarbetare delta.

konkret och genomförbar kunskap

Working for Change har under flera års tid utvecklat metoder och verktyg för mångfaldsarbete i näringslivet. En av dessa är till exempel Change-trappan™. Genom att strukturera diskussionen så att den går i linje med den egna verksamheten blir det enklare att arbeta med mångfald. Det gillar vi. Man får alltså konkret och genomförbar kunskap oavsett om det är en workshop, utbildning eller ett skräddarsytt program. Vi har gärna en förutsättningslös dialog om vilken form som passar er bäst. Hör av dig till Rodrigo eller Sennai redan idag.

Exempel på vad en workshop belyser
– Hur den framtida arbetskraften kommer att se ut.
– Konkreta exempel på hur företag arbetar med och tjänar pengar på kulturell mångfald.
– Hur HR-chefer når en bredare grupp av talanger vid rekrytering.
– Genomgång av frågor om svensk affärskultur och hur språk påverkar den kulturella/etniska mångfalden.
– Genomgång av verktyg, goda exempel och metoder för att skapa en inkluderande rekryteringsprocess, interna karriärvägar samt kartläggning och uppföljning av mångfaldsarbetet.

Exempel på vad man får ut av en workshop
– Ökad insikt om affärsnytta med kulturell mångfald.
– Ökad kunskap om hur du når en bredare grupp av talanger vid rekrytering.
– Ökad insikt om hur värderingar påverkar dig och ditt team.
– Förståelse och verktyg för att praktiskt öka mångfalden. Till exempel den inkluderande arbetsplatsen, rekryteringsprocessen, karriär och utveckling, samt uppföljning och mångfaldsmätning.
– Diskussion om hur ditt företag eller organisation på ett effektivt sätt kan arbeta med frågor om kulturell etnisk mångfald med utgångspunkt i era prioriteringar.

Kontakta oss

För mer information, välkommen att kontakta:

Rodrigo Garay
rodrigo@workingforchange.se
070-631 93 07